Korporativni album

Liyuan Battery Industrial Park

Industrijski park Liyuan Battery

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery je začel svoje delo z velikim uspehom

Liyuan battery office style

Liyuan baterijski pisarniški slog

Liyuan Battery Office

Liyuan Battery Office

Power Source Office

Pisarna za vir energije

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Culture Wall

Kulturni zid Liyuan

Liyuan battery roll core area

Jedro zvitka baterije Liyuan

Liyuan battery welding area

Območje varjenja baterij Liyuan

Liyuan battery testing room

Soba za testiranje baterij Liyuan